teksts2 ru_1

Volburg SIA plāno jauna pētniecības projekta uzsākšanu

23.08.2016.

 

SIA "Volburg" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: ""Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem".

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/002

Projekta mērķis ir jauna "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem, kas nodrošina plašākas funkcionālas iespējas un paaugstina komersanta konkurētspēju automobiļu elektronikas nozarē. Jauna "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde tiks veikta, izmantojot unikālo shēmtehnisko risinājumu. Salīdzinot ar tirgū esošajiem līdzīgiem produktiem, produktam būs jaunas funkcijas, produkta izstrādei tiks izmantota jauna projektēšanas metodoloģija, kas tops projekta iesniedzēja pētniecisko darbību rezultātā.     

 

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB