teksts2 ru_1

Project in parnership with LEtERA co-financed by ES

19.04.2011. Volburg in partnership with association „Latvian electrical engineering and electronics industry association" (LEtERA)takes part in EU funds project.

 

 

Volburg in partnership with association „Latvian electrical engineering and electronics industry association" (LEtERA) takes part in EU funds project: „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas

nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai"

esfes

 

Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/008
Agreement  Nr. L-APA-10-0019

Project lead time: 2011 – 2015