teksts2 ru_1

News

Ražošanas ēkas būvniecība

19.02.2018.

 

SIA "Volburg" veic ražošanas ēkas būvniecību saskaņā ar noslēgto Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Šobrīd visi būvniecības darbi ir pabeigti un tiek plānots veikt ēkas nodošanu ekspluatācijā.

 

 

Projekta "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana

05.01.2018.

 

Šobrīd projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikti eksperimentālās izstrādes darbi, kas iekļauj “Smart”-klases autobusu pastiprinātāja ražošanas procesa plānošanu, tehniskā uzdevuma saskaņošanu, shēmtehnisko risinājumu izstrādi. Projekta darbi tiek veikti atbilstoši projekta sākotnējam plānam.

 

 

Ražošanas ēkas būvniecība

27.11.2017.

 

SIA "Volburg" veic ražošanas ēkas būvniecību saskaņā ar noslēgto Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Būvniecība notiek pēc paredzēta plāna.

 

 

SOUTHERN 2018

 

Volburg Ltd. will be taking part in the SOUTHERN Electronics 2018 Exhibition, that will be held at FIVE in Farnborough (UK), 6th-8th February 2018. Take this opportunity and visit our joint stand D75 at FIVE!

 

 See us at Southern Electronics 2018

New AOI system

 

Implementation of new AOI system 5K SPECTRO 3D AOI System from VI Technology. With the new 3D-SJI combo technology ,can easily detect lifted lead, lifted component and component coplanarity, and provide high quality solder joint inspection. Inspection capability of this new machine is amongst the highest available on the market today.

 

Projekta "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana

05.10.2017.

 

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

 

 

Ražošanas ēkas būvniecība

27.09.2017.

 

SIA "Volburg" veic ražošanas ēkas būvniecību saskaņā ar noslēgto Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Būvniecība notiek pēc paredzēta plāna.

 

 

Projekta "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana

05.07.2017.

 

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

 

 

Ražošanas ēkas būvniecība

27.06.2017.

 

SIA "Volburg" veic ražošanas ēkas būvniecību saskaņā ar noslēgto Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Būvniecība notiek pēc paredzēta plāna.

 

 

Subcon 2017

10.05.2017.

 

Volburg Ltd. will be taking part in the SUBCON 2017, that will be held at NEC in

Birmingham (UK), 6-8 June 2017. Take this opportunity and visit our joint stand

H41 at NEC!

 

Projekta "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana

05.04.2017.

 

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

 

 

Ražošanas ēkas būvniecība

27.03.2017.

 

SIA "Volburg"  noslēdza  Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.  specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 

Projekta nosaukums: "SIA "Volburg" ražošanas ēkas būvniecība"

Projekts Nr. 3.1.1.5/16/A/004  

Projekta mērķis ir jaunas rūpnieciskās ražošanas ēkas izveide Salaspilī, lai veicinātu SIA "Volburg" esošās saimnieciskās darbības paplašināšanu.

 

 

Projekta "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana

05.01.2017.

 

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

 

 

Ražošanas ēkas būvniecība

27.12.2016.

 

SIA "Volburg"  noslēdza  Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.  specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta nosaukums: "SIA "Volburg" ražošanas ēkas būvniecība"

Projekts Nr. 3.1.1.5/16/A/004  

Projekta mērķis ir jaunas rūpnieciskās ražošanas ēkas izveide Salaspilī, lai veicinātu SIA "Volburg" esošās saimnieciskās darbības paplašināšanu.

 

 

Projekta "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana

05.10.2016

 

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

 

 

Volburg SIA plāno jauna pētniecības projekta uzsākšanu

23.08.2016.

 

SIA "Volburg" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Pētniecības projekta nosaukums: ""Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem".

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/002

Projekta mērķis ir jauna "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem, kas nodrošina plašākas funkcionālas iespējas un paaugstina komersanta konkurētspēju automobiļu elektronikas nozarē. Jauna "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde tiks veikta, izmantojot unikālo shēmtehnisko risinājumu. Salīdzinot ar tirgū esošajiem līdzīgiem produktiem, produktam būs jaunas funkcijas, produkta izstrādei tiks izmantota jauna projektēšanas metodoloģija, kas tops projekta iesniedzēja pētniecisko darbību rezultātā.     

 

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Starptautiskās konkurences veicināšana

10.05.2016.

 

SIA "Volburg" 2016. gada 14. aprīlī ir noslēgusi Līgumu Nr. SKV-L-2016/42 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kura mērķis ir sniegt atbalstu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"(projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16./I/001).

 

 

Subcon 2016

02.05.2016.

 

Volburg Ltd. will be taking part in the SUBCON 2016, that will be held at NEC in Birmingham (UK), 7-9 June 2016. Take this opportunity and visit our joint stand F64 at NEC!

 

One more Pick & Place machine

22.02.2016.

 

 

One more high-speed Pick & Place machine FUJI AIMEX II is implemented in production this month. The advantages of FUJI AIMEX II is fast and flexible for high mix applications. FUJI AIMEX II works with FujiTrax Assembly Process Management System, including such functions as machine, parts, feeder administration, changeover support and full PCB traceability and scheduling. 

Subcon 2015 co-financed by ERAF

08.10.2015.

 

Project "SIA "Volburg" Participation at Subcon 2015" is co-financed by ERAF (Agreement No. ĀTA-15-3358). 

 

eraf vizualas identitates piemers

National Electronics Week 2015

30.07.2015.

 

Volburg Ltd. participation at National Electronics Week 2015 is co-financed by ERAF.

 

eraf vizualas identitates piemers

Subcon 2015

22.05.2015.

 

Volburg Ltd. will be taking part in the SUBCON 2015, that will be held at NEC in Birmingham (UK), 2-6 June 2015. Take this opportunity and visit our joint stand S374 at NEC!

 

 

Subcon 2015

 

Project is co-financed by EU funds:

 

ERAF LOGO

Elmia Subcontractor 2014 is co-financed by ERAF

20.03.2015.

 

Volburg Ltd. participation at Elmia Subcontractor 2014 is co-financed by ERAF.

 

ERAF logo

New technologies at our factory

06.03.2015.

 

Volburg Ltd. implemented a new fully automated selective coating production line, mostly used for automotive and sensitive industrial applications.

National Electronics Week 2015

05.03.2015.

 

Volburg Ltd. will take part in the National Electronics Week 2015 that will take place at NEC in Birmingham (UK), 21-22 April 2015. Take this opportunity and visit our stand 210 at NEC!

 

 

2015SEEUSAT

 

Līgumpētījums “Bezvadu bezbateriju (enerģijas pašražojošas) sensoru vadības sistēmas izstrāde”

20.02.2015.

 

SIA „VOLBURG” pētnieki projekta  Nr. 1.24. “Bezvadu bezbateriju (enerģijas pašražojošas) sensoru vadības sistēmas izstrāde” (Nr. L-KC-11-0006) ietvaros apkopoja pasaules zinātnisko un praktisko bāzi enerģijas pašražojošo (EP) elementu izmantošanā, , izpētot EP elementu visefektīvākos pielietojuma veidus, un nodarbojas ar EP elementu praktisko tehnoloģisko procesu modelēšanu. Pētniecisko darbu mērķis ir sistēmas prototipa izstrāde. Visas aktivitātes ir vērstas uz jaunā produkta sistēmas testēšanu un rezultātu analīzi, kā arī iespējamo trūkumu un nepilnību novēršanu, kas veicinās sistēmas kvalitatīvas darbības nodrošināšanu.

 

ERAF LOGO

Vakance

Volburg logo-9

Aicina pievienoties savai komandai

ELEKTRONISKĀS APARATŪRAS RAŽOŠANAS TEHNIĶI

 

Detalizētu informāciju variet skatīt ŠEIT!

 

Procurement for the project "Wireless sensor control system development"

04.11.2014.

 

 

SIA „VOLBURG" in terms of the project No. 1.24. "Wireless sensor control system development" (Agreement No. L-KC-11-0006) announces the supplier.


 

 

ERAF LOGO

Elmia Subcontractor 2014

30.10.2014.

 

Volburg Ltd. will be taking part in the Elmia Subcontractor 2014 that will be held at Elmia in Jönköping (Sweden), 11-14 November 2014.

Elmia Subcontractor is Northern Europe’s leading subcontractor fair.

 

Take this opportunity and visit our stand D04:67!

 

Elmia logo 1

Subcon 2014 co-financed by ERAF

23.10.2014.

 

Project "SIA "Volburg" Participation at Subcon 2014" is co-financed by ERAF (Agreement No.L-ĀTA-14-2414).

 

ERAF LOGO

Procurement for the project "Wireless sensor control system development"

10.10.2014.

 

SIA „VOLBURG" in terms of the project No. 1.24. "Wireless sensor control system development" (Agreement No. L-KC-11-0006) announces procurement for the research activities in accordance with the description.

Deadline for the offers 03.11.2014.

 

 

esf LIELAIS

Implementation of the project "Development of a new PoP (Package on Package)-technology for the use in production of electronic units"

02.10.2014.

 

Project co-financed by European Regional and Development Fund (Agreement No. L-APV-14-0094).

 

ERAF LOGO

Līgumpētījums “Bezvadu bezbateriju (enerģijas pašražojošas) sensoru vadības sistēmas izstrāde”

20.08.2014.


SIA „VOLBURG” uzsāka projekta Nr. 1.24. “Bezvadu bezbateriju (enerģijas pašražojošas) sensoru vadības sistēmas izstrāde” īstenošanu. Projekta aktivitātes notiek saskaņā ar Līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11-0006, kas noslēgts starp LEtERA un valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. Projekta mērķis ir izpētīt efektīvāko mehāniskās enerģijas pārvēršanas elektriskajā veidu RF signāla noraidīšanai; izstrādāt sensoru RF pārraides un uztveršanas drošu protokolu, kā arī signālu uzkrāšanas, apstrādes un vizualizācijas programmatūras kompleksu; izstrādāt ražošanas tehnoloģijas procesu jaunā produkta masveida ražošanai, izpētīt perspektīvās nozares un preču grupas, kurās jaunā produkta pielietojums nodrošina plašākas funkcionālās iespējas un paaugstina to pievienoto vērtību.

 

eraf vizualas identitates piemers

More Articles...